niedziela, 29 września 2013
Ślęża - tu słowiański duch zwycięża

Ślęża jest miejscem wielu wycieczek z Wrocławia - blisko, ładnie, kilka szlaków, widoki. Tutaj można też wyraźniej niż gdzie indziej poczuć klimat czasów PRL-u. Powody są trzy:

1. Słowiański duch unoszący się w okolicy, pełno jest też pozostałości po próbach upamiętniania go przez poprzednie władze. Sprawa jest prosta. Na całych Ziemiach Odzyskanych w tym miejscu powoływanie się na słowiańszczyznę było najbardziej uzasadnione. W końcu Ślęża była świętym miejscem pogańskich wierzeń i dała nazwę plemieniu Ślężan, a ci całej krainie.

ślęża

2. Schronisko na Ślęży. Raczej wyjątek niż reguła w schroniskach PTTK - wnętrze nie zmieniło się wiele przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

ślęża

3. Przekaźnik i stacja stworzone trudem Ludu Dolnośląskiego!

ślęża

ślęża

poniedziałek, 16 września 2013
Legnickie kontrowersje wokół pomnika

W niedalekiej Legnicy kwestie pozostałości po poprzednim ustroju i towarzyszach ze Wschodu budzą spore emocje. Z okazji rocznicy wyjścia wojsk rosyjskich i imprezy temu poświęconej odezwały się głosy sprzeciwu oraz wezwania do usunięcia pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej. Ostatnio pomnik został nawet oblany czerwoną farbą.

Faktem jest, że w Legnicy socu jest sporo. Wystarczyła godzina spaceru po centrum, by uchwycić te widoki:

legnica

legnica

legnica

legnica